FEIRA DO MONTE, Santa María

Cospeito

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Manuel Cabana Fernández

Información:

386 habitantes