LEA, San Bartolomeu

Pol

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Raúl Ferreiro Méndez

Información:

34 habitantes