MEDA, A, Santiago

Castroverde

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Raúl Ferreiro Méndez

Información:

100 habitantes