MIRAZ, San Pedro

Xermade

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Cándido Santomé Castro

Información:

80 habitantes