ORIZÓN, Santa Comba

Castro de Rei

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Raúl Ferreiro Méndez

Información:

72 habitantes