PACIOS, San Martiño

Begonte

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín

Información:

282 habitantes