PARGA, Santa Locaia

Guitiriz

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín

Información:

159 habitantes