PARGA, San Breixo

Guitiriz

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín

Información:

105 habitantes