PIÑEIRO, San Martiño

Xermade

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. José Vega Pérez

Información:

La parroquia es atendida por un equipo pastoral formado por 3 sacerdotes: Rvdo. D. José Vega Pérez, Rvdo. Alejandro Piñón Espasandín y Rvdo. Manuel Ares Fernández.

137 habitantes