VILARES, OS, San Vicenzo

Guitiríz

Arciprestazgo: TERRA CHÁ

Titular: Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín

Información:

624 habitantes