RIOBARBA, San Paulo

O Vicedo

Arciprestazgo: VIVEIRO

Titular: Rvdo. D. Cristóbal Rivas Díaz

Información:

170 habitantes