ESTEIRO, San Fiz

Cedeira

Arciprestazgo: XUVIA

Titular: Rvdo. D. Antonio Rúa Saavedra

Información:

579 habitantes