La diócesis estrena el servicio de Whatsapp +DiócesisINFORMA

El Servicio de Comunicación de la diócesis acaba de poner en marcha la iniciativa +DiócesisINFORMA, la mejor forma de estar al día de toda la actualidad diocesana, noticias, agenda, cultura, obispo, celebraciones, Cáritas, avisos, etc. 

 

Se queres estar ao día de toda a actualidade municipal, taboleiro de anuncios, axenda cultural, musical e de lecer, avisos, incidencias, etc. agora podes unirte a "Ferrol + conectado", a canle de difusión de información por Whatsapp do Concello. O funcionamento é moi sinxelo:

1º) Añade este número a tus contactos de móvil:

2º) Envíanos un whatsapp con la palabra 'ALTA', seguida de tu nombre y apellidos

3º) Podrás cancelar la suscripción siempre que quieras, enviándonos un whatsapp con la palabra 'BAJA', seguida de tu nombre y apellidos

Se trata de una lista de difusión, no de un grupo, por lo que recibirás cada mensaje de forma individual y nadie más tendrá acceso a tus datos personales.

 

Engade este número aos teus contactos: 608736834
Mándanos un whatsapp coa palabra "Alta" seguida do teu nome e apelidos
Recibirás un máximo de 2 mensaxes ao día


Trátase dunha lista de difusión, non dun grupo, polo que recibirás cada mensaxe de forma individual e ninguén máis terá acceso aos teus datos. Podes cancelar a suscrición en calquera momento enviando un Whatsapp coa palabra "Baixa" seguida do teu nome e apelidos. Como canle de difusión, non é para facer consultas ou preguntas, só para recibir contidos. Para contactar co Concello, podes presentar un escrito en Rexistro, chamar ao 981944000 ou escribir a atencioncidada@ferrol.es.

De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos de carácter persoal subministrados por esa vía serán incorporados a un ficheiro propiedade de la diócesis coa única e exclusiva finalidade de xestionar o servizo descrito. Pode exercitar en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante o Concello como responsable do ficheiro a través dos seguintes medios: mensaxe de Whatsapp ao 608736834 ou correo electrónico dirixido a baixaservizoinformacion@ferrol.es acompañado de copia do seu DNI, Pasaporte, NIE ou documento de identificación equivalente.

 

· Es fácil de usar y sustituye a llamadas y envío de SMS por usuarios de todas las edades. 
· Está disponible para varias plataformas móviles
· Tiene más de 1.000 millones de usuarios activos al mes en el mundo
· En España, 8 de cada 10 personas con internet móvil, casi 30 millones, tienen WhatsApp instalado