Delegación de Pastoral Penitenciaria

Delegado
Rvdo. D. Juan Pablo Alonso Rolle
637 915 488
alonso.rolle@gmail.com
 
Capellán-colaborador
Rvdo. D. Xaquín Campo Freire
981 383 935 | 629 150 522
xaquinderoca@mundo-r.com
@XaquinCampo
 


· 7ª Encuentro Interdiocesano de Pastoral Penitenciaria de Galicia (18 de xaneiro de 2020)

10:00.- Acollida
10:30.- Oración inicial
10:45.- 1ª Ponencia: "Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, durante e despois da Prisión" (1ª Parte). Maria Yela García, psicóloga do corpo superior de Institucions penitenciarias e delegada da Pastoral Penitenciaria de Madrid.
11:50.- Descanso-Café
12:15.- 2ª Ponencia: "Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, durante e despois da Prisión" (2ª Parte). María Yela García, psicóloga.
13:15.- Celebración eucarística
14:00.- Xantar
16:00.- Dialogo aberto coa ponente
17:30.- Final da xornada

Casa Diocesana de Exercicios Espirituais Santiago de Compostela (Avda. das Ciencias, s/n, 15705, Santiago de Compostela).

Dirixido a: A xornada está aberta a participación de todos os que se mostren interesados por coñecer a realidade da Pastoral Penitenciaria e queiran profundizar sobre este tema.

O custe da xornada: 5 € por asistencia/15 € por asistencia e comida.

Ultimo día de inscrición: Domingo 12 de xaneiro.

 

· Responsables de la Pastoral Peniteniciaria en Galicia

Se estás interesado en asistir ou necesitas que che ampliemos a información pódeste poñer en contacto con nós:

Pastoral Penitenciaria Diocese de Lugo
José Río Ramilo
Praza de Santa María s/n. 27001. Lugo.
618568408. Email: jrmil@hotmail.com

Pastoral Penitenciaria Diocese de Mondoñedo-Ferrol
Xaquin Campo Freire
629150522. Email: xaquinderoca@mundo-r.com

Pastoral Penitenciaria Ourense
Manuel Pérez González
Telf.: 660748520 Email: manpergo@yahoo.es

Pastoral Penitenciaria Arquidiocese de Santiago
Juan González-Redondo
Neira, Apdo. Correos 4885
Teixeiro, 15310, A Coruña
penitenciaria@archicompostela.es

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol