Delegación de Patrimonio

Delegado
Rvdo. Sr. D. Félix Villares Mouteira
981 353 295 | 982 521 006 | 629 916 726
f.villares@mondonedoferrol.org

Responsable de obras
D. David Sanesteban Maceira
obras@mondonedoferrol.org