Delegación de Pastoral Rural

Delegado
D. Manuel Regal Ledo
manuelregalledo@gmail.com

Equipo
Modesta Campo Valiña
Antonio Jesús Lorenzo López
Izaskun González Garmendia
Rafael Lombardero García
Xosé Boullosa Canda
Xosé Antón Miguélez
 

· Puntos fortes para unha pastoral rural na diocese

1.- Promover, con quen ben o queira, a formación nalgunha parroquia ou grupo de parroquias de pequenos grupos ou comunidades cristiás, que fosen coma unha semente e unha referencia  de vida cristiá no medio da parroquia e ao servizo da parroquia. Desde a Delegación de Pastoral  Rural podemos axudar na formación destes grupos coa presenza e con materiais axeitados. (Véxase díptico entregado na asemblea diocesana)

2.- Fomentar a celebración do “Día do Mundo Rural” cada ano nun arciprestado distinto; iría máis destinada esta celebración ás parroquias rurais de cada arciprestado. Á celebración de cada ano no respectivo arciprestado estarían invitados tamén os outros arciprestados. Tamén a facilitar isto nos comprometemos desde a delegación de Pastoral Rural (tamén isto quedou comentado no díptico entregado na asemblea diocesana).

3.- Fomentar un movemento de atención diversificada á xente maior, sobre todo cando esta xente maior está soa e enferma: visitas ás casas; encontros en horas do día nalgunha casa do barrio para verse, falar, botar a partida; visitas a maiores na residencia sanitaria ou nas residencias de maiores; organizar encontros e festas en datas especiais: Nadal, Antroido, saída verán… Integrarnos en actividades que desde os Concellos ou desde outras entidades se estean facendo neste sentido. Organizar a “festa dos maiores”, e ver a oportunidade da celebración do sacramento da Unción comunitaria. Celebrar os anos e o santo ou santa dos nosos maiores: visitalos, agasallalos, telos en conta. Darlle especial releve aos nosos maiores nas celebracións litúrxicas, mentres están vivos e tamén no momento da súa morte.

Continua lendo ou descarga o documento completo nos arquivos aduntos.

 

· Carta do novo equipo da delegacion

Queridos compañeiras e compañeiras que desde calquera labor ou responsabilidade estades colaborando para que no campo haxa vida e que haxa vida tamén nas comunidades cristiás das parroquias rurais:

Antes de nada desexarvos un feliz comezo de ano 2018. Facémolo con estes versos pequenos, rurais tamén no seu corpo e no seu espírito:

Feliz ano novo,
feliz para todas,
feliz para todos.

Feliz ano e xusto,
que só na xustiza
que terma do débil
prospera a ledicia.

Feliz ano en paz
por dentro e por fóra,
a paz, esa xoia
fugaz, que namora.

Feliz ano novo,
feliz para todas,
feliz para todos
.

E tamén queremos informarvos que xa temos constituído o pequeno equipo disposto a responsabilizarse das tarefas que a Delegación de Pastoral Rural irá asumindo e levando a cabo. Está composto polas seguintes persoas:

· X. M. Carballo Ferreiro (estaba integrado no equipo, disposto a facer o que a súa saúde lle permitise. Desde a casa do Pai seguirá colaborando no que poida. Iso cremos)
· Modesta Campo Valiña, segrar, Ponte de Outeiro, Castro de Rei
· Antonio Jesús Lorenzo López, segrar, San Pedro de Mor, Alfoz
· Izaskun González Garmendia, relixiosa da Sagrada Familia de Burdeos, Abadín
· Rafael Lombardero García, sacerdote, Senra, Ortigueira
· Xosé Boullosa Canda, sacerdote, Mondoñedo
· Xosé Antón Miguélez, sacerdote, Vilanova de Lourenzá
· Manuel Regal Ledo, segrar, Candia, Abadín

Esperamos que en breve tempo nos empezaremos a poñer en contacto con todos vosoutros para coñecernos, para escoitarnos, para ver o que vos gustaría recibir de nós, o  que podemos facer xuntos.

Mentres e non, recibide o noso saúdo, o noso agradecemento polo voso traballo no medio rural, e a nosa oración a quen é a fonte de todo ben e de toda esperanza.

En representación dos meus compañeiros e compañeiras,

Manuel Regal Ledo
Delegado de Pastoral Rural